wie zijn we?
interessante links informatie opvragen
hoe kunt u ons bereiken?
 
   
 

Dibbets Werk & Gezondheid is een adviesbureau dat een breed pakket producten en diensten op het gebied van werk en gezondheid aanbiedt aan bedrijven en instellingen. Het aanbod is gericht op het optimaliseren van een gezonde werkplek, werkwijze en werkorganisatie.

Een deel van de aandoeningen die de oorzaak vormen van langdurig ziekteverzuim is werkgerelateerd. Ongezonde werkhoudingen, een ongunstig ingerichte werkplek, een arbeidsorganisatie waardoor onnodig steeds dezelfde lichaamsdelen belast worden, een hoge werkdruk zonder regelmatige pauzes, kunnen op den duur leiden tot overbelasting, en lichamelijke en/of psychische klachten.

Deze arbeidsfactoren zijn beïnvloedbaar. Enerzijds door structurele veranderingen van de werkplek of de arbeidsorganisatie. Anderzijds door voorlichting en training van werknemers waardoor zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor gezond lichaamsgebruik, goede werktechniek en het omgaan met stress.

Dibbets Werk & Gezondheid kan u hierbij van dienst zijn, als onderdeel van of aanvulling op het Arbo-beleid van uw bedrijf of organisatie.
De producten van worden naar behoefte op maat geleverd. Dit kan variëren van een groot systematisch onderzoek naar de oorzaken van ziekteverzuim in een bedrijf, tot een eenmalige voorlichting voor een groep werknemers, een werkplekonderzoek van een individuele werknemer met fysieke klachten, de begeleiding van reïntegratietrajecten voor arbeidsgehandicapte werknemers, of de participatie aan het ontwerp van bijvoorbeeld een nieuwe werkplek of een nieuwe productielijn.