wie zijn we?
interessante links informatie opvragen
hoe kunt u ons bereiken?
 
   
 

De inrichting van de werkplek is van grote invloed op de werknemer. Bij de juiste maten en verhoudingen en met een goede ondersteuning voor het lichaam, kan de lichamelijke belasting tot een minimum beperkt worden. Indien de werkplek niet optimaal is ingericht, is het risico voor de werknemer op het ontstaan van klachten vergroot.

Tijdens een werkplekonderzoek worden de risicofactoren in kaart gebracht en waar mogelijk adviezen gegeven om de kans op het ontstaan van klachten te verminderen.
Ook het gedrag van de werknemer tijdens het werk wordt beoordeeld. De manier waarop de werkplek gebruikt wordt is van belang bij het ontstaan van klachten. Dit kan verbeterd worden met behulp van een werkplektraining.
De resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende adviezen worden vastgelegd in een rapportage aan de opdrachtgever.

Dibbets Werk & Gezondheid verricht eenmalig werkplekonderzoek alsook werkplekonderzoek binnen het kader van een breder onderzoek naar fysieke belasting in de werksituatie.