wie zijn we?
interessante links informatie opvragen
hoe kunt u ons bereiken?
 
   

Systematisch onderzoek naar werk en gezondheid is vaak een eerste stap in de richting van het oplossen van een (gezondheids) probleem in arbeidssituaties. Hierbij wordt gekeken naar:
- de fysieke belasting
- de organisatie van het werk
- de werkplek
- het gedrag van de werknemers
Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven over mogelijke interventies

Arbeidssituaties zijn zeer complex. Veel factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Gezien de vele mogelijke oorzaken voor het ontstaan van klachten is het van belang om niet alleen naar de fysieke aspecten van de arbeid te kijken.
Het onderzoek verloopt volgens een vast protocol en bestaat uit de volgende fasen:

  • Oriëntatie fase: in de oriëntatiefase wordt de doelstelling en de opzet van het onderzoek bepaald.
  • Algemeen onderzoek: het gezondheidsprobleem wordt in kaart gebracht met
    behulp van adequate analysemethoden.
  • Specifiek onderzoek: door middel van gestandaardiseerde onderzoeksmethoden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, wordt de fysieke belasting in kaart gebracht.
  • Interventie: op basis van de onderzoeksresultaten wordt een interventie voorgesteld en uitgevoerd.
  • Evaluatie: het onderzoek en de resultaten van de interventie worden geëvalueerd.

Het onderzoek richt zich op de organisatie van de arbeid, de inrichting van de werkplek en het gedrag van werknemers.
Naarmate het onderzoek vordert, worden op deze manier met toenemende specificiteit de risicofactoren in kaart gebracht.
De onderzoeksmethodiek wordt op flexibele wijze gehanteerd, dat wil zeggen dat afhankelijk van de probleemstelling bepaalde fasen overgeslagen kunnen worden.
De omvang van het onderzoek zal afhangen van de aard van het probleem en wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever.