wie zijn we?
interessante links informatie opvragen
hoe kunt u ons bereiken?
 
   
 

Vanuit haar fysiekergonomische deskundigheid kan Dibbets Werk & Gezondheid een zinvolle bijdrage leveren aan het ontwerp van nieuwe werkplekken, werkorganisaties en productieprocessen.

Het is onze ervaring dat in het ontwerpproces vaak weinig rekening wordt gehouden met de fysiekergonomische aspecten. Ontwerpen moeten achteraf aangepast worden omdat blijkt dat zij leiden tot lichamelijke klachten en ziekteverzuim.

Al in een vroeg stadium kan gekeken worden naar de mate van fysieke onder- of overbelasting, verantwoord lichaamsgebruik, optimale werkhouding en –techniek, het inbouwen van herstelmogelijkheden voor de diverse organen en lichaamsweefsels.

Tevens toetsen wij het ontwerp aan de huidige arbo-regelgeving.
Dibbets Werk & Gezondheid adviseert ook bij het ontwerp of de aanpassing van de werkplek en werkorganisatie voor arbeidsgehandicapte werknemers.