wie zijn we?
interessante links informatie opvragen
hoe kunt u ons bereiken?
 
   

Bij langdurig verzuim of regelmatig kortdurend verzuim ten gevolge van lichamelijke klachten kan het zinvol zijn om een gericht trainingsprogramma uit te voeren. Het programma is er op gericht om het eigen werk te kunnen hervatten binnen een van tevoren afgesproken termijn.
Het reïntegratietraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Werkplek onderzoek; hierbij wordt in kaart gebracht wat de belastende momenten zijn tijdens het werk. Aanwezige risicofactoren worden opgespoord en zwakke punten inde fysieke conditie van de werknemer worden gesignaleerd.
  • Meten van de beginsituatie; voorafgaand aan de training worden kracht, coördinatie lenigheid en conditie gemeten. Tevens worden doelstellingen geformuleerd.
  • Training; tijdens de training wordt de belasting stapsgewijs opgebouwd. Dit gebeurd door middel van oefeningen die gebaseerd zijn op handelingen in de werksituatie.
  • Meten van de eindsituatie en evalueren van de doelstellingen.
  • Werkplek trainingen; de resultaten van de training worden toegepast in de werksituatie.

Klachten met langdurige pijn zijn een meervoudig probleem. Naast de fysieke component zijn er de emotionele en de sociale component. Met de fysieke component worden de structuren in het lichaam bedoeld die de pijn veroorzaken. De emotionele component vertegenwoordigt het gedrag van de patiënt en de manier waarop de pijn wordt beleefd. Het gedrag wordt beïnvloed door de pijn en hoe langer de pijn aan houdt, hoe groter de kans dat zich bij de patiënt een door de pijn gedomineerd gedragspatroon ontwikkeld. Bewegingen die pijn opleveren worden steeds meer vermeden. Passiviteit krijgt de overhand en er ontstaat bewegingsangst.
Door tijdens de training meer functie gericht en minder pijn gericht te werken ervaart de patiënt dat ondanks de pijn er nog veel mogelijk is en ontstaat er een gedragsmatige verandering. De passiviteit wordt doorbroken en de bewegingsangst vermindert.
De gedragsmatige veranderingen spelen een belangrijke rol in de effectiviteit van de training.