wie zijn we?
interessante links informatie opvragen
hoe kunt u ons bereiken?
 
   
 

Dibbets Werk & Gezondheid verzorgt voorlichtings- en trainingsprogramma’s voor individuele of groepen werknemers met als doel de preventie van arbeidsgerelateerde klachten.

Om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen is het vaak nodig om een gedragsverandering bij de werknemer te bereiken. Een goed instrument hierbij is de gezondheidsvoorlichting. Hiermee kan inzicht verkregen worden in de relatie tussen belasting en belastbaarheid en de gezondheidsrisico’s met betrekking tot de eigen leef- en werksituatie.
De voorlichting is gericht op de specifieke werkplek en werknemer. Kernbegrippen hierbij zijn bewustwording, zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

De kennis opgedaan tijdens de voorlichting kan verder worden uitgediept door middel van één of meerdere werkplektrainingen. Tijdens de training ontstaat een beter inzicht in eigen gedrag en vaardigheden, zodat de belasting en belastbaarheid beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
Dibbets Werk & Gezondheid biedt trainingen aan in rsi-preventie, verantwoorde werkhoudingen, goed ruggebruik, tiltechniek, ontspanning en stressreductie.