wie zijn we?
interessante links informatie opvragen
hoe kunt u ons bereiken?
 
   

 

Dip Dibbets is als bedrijfsfysiotherapeut gespecialiseerd in de fysieke ergonomie, analyse van gezondheidsproblemen in arbeidssituaties en het geven van gezondheidsvoorlichting en - training aan groepen en individuele werknemers.
Daarnaast is zij Cesar-bewegingstherapeut, Mckenzie-therapeut en geschoold in het werken op haptonomische basis. Zij heeft jarenlange ervaring met het behandelen van mensen met houdings-, bewegings- en spanningsklachten.

In haar huidige werk, maar ook vanuit haar praktijk als sociaal-cultureel werker in het verleden heeft zij veel ervaring in het op gang brengen en begeleiden van bewustwordings- en veranderingsprocessen bij mensen, zowel individueel als in groepsverband.
Zij verzorgt rsi-preventieprojecten, groepsvoorlichtingen en werkplekonderzoeken op grote en kleine schaal binnen diverse bedrijven.

Daarnaast heeft zij trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor werknemers, aandachtsfunctionarissen en ergocoaches in de kinderopvang en diverse sectoren van de zorg.  Afhankelijk van de vraag van de organisatie ligt de nadruk hierbij meer op ergonomische inzichten en analyse of de haptonomische benadering van de cliënt/het kind, of een combinatie van beide invalshoeken.

Bij grote opdrachten of specifieke vragen zijn er freelance adviseurs en trainers voor Dibbets Werk & Gezondheid actief.